Badanie rynku pracy

Badanie rynku pracy kierujemy do Klientów, którzy chcą sprawdzić określony obszar pod względem dostępności określonych pracowników.

Z usługi korzystają głównie klienci, którzy:

  • przygotowują się do zmiany lokalizacji firmy
  • potrzebują informacji o panujących wynagrodzeniach w danym rejonie
  • przygotowują się do podjęcia decyzji o wyborze lokalizacji pod nowe rynki działania
MyWorknet przeprowadza badanie rynku pracy, wykorzystując narzędzia gromadzące aplikację kandydatów. Weryfikacja zebranych aplikacji dokonywana jest poprzez rozmowy telefoniczne. Usługa daje pełen obraz aktualnej sytuacji na rynku pracy w danym regionie od praktycznej strony.